Lobívie a jmenovky

Lobivie mi učarovaly už v raných dobách mého kaktusaření, ale po osudné zimě 84–85, kdy všechny do té doby nashromážděné (až na pár těch otužilých) nemilosrdně vymrzly, jsem je dost opomíjel a soustředil se jen na ty rostliny, které by podobný pogrom přečkaly. Čtěte více…