• Motto:

 • GabaVeres
  „Ak sa zamyslíme nad vznikom a vývojom kaktusov, tak nás musí napadnúť jedna skutočnosť. Kaktusy patria medzi tú časť rastlinnej ríše, ktorá sa musela stále prispôsobovať podmienkam a stále bola vytláčaná na pokraj ostatnej bujnej vegetácie.
  Z tohto h
  ľadiska im patrí obdiv, lebo nikdy neboli agresormi, ale ustupovali pred agresiou iných rastlín.“

  Gabriel Vereš, Sliač, 2003
  Stacks Image 1512
  V_2000_2
  V2000_5
  V2000_3
  V2000_4
  Echinocereus albispinus
  a Echinocereus triglochidiatus
  Echinocereus coccineus
  a Escobaria vivipara