Mrazuvzdorné kaktusy Severní Ameriky II

Vážení čtenáři,
d
ěkujeme vám za vyplnění formuláře a odeslání na naši adresu. Pomohl nám rozhodnout se o formě knihy, která je tištěná, obsahuje přes 450 fotografií, 5 mapek a 21 srovnávacích tabulek a je tentokrát v českém jazyce. Na 176 stranách shrnuje autorovy dlouholeté zkušenosti s touto problematikou tentokrát z jiného úhlu – ryze praktického (výsevy, přesazování, roubování, substráty...).

Kniha je členěna do několika kapitol, když první je vzpomínkou na dlouholetého přítele Vladislava Zatloukala prostřednictvím jeho fotografií z přírody. Druhá kapitola obsahuje nutné procento teorie, třetí krátkou historii rodů s mrazuvzdornými druhy a následující kapitoly již popisují činnosti kaktusáře v jednotlivých fázích roku od zimy až do podzimu…

Navíc i pár zajímavostí okolo mrazuvzdorných rostlin a také několik humorných historek z autorova „soužití“ s kaktusy.
VERES_BOOK-II_COVER
Vážení čtenáři,
níže je několik ukázkových stran z knihy, které snad navnadí…
MKSA_II_COVER
MKSA_II_COVER_2