Escobaria – skupina E. vivipara

Escobaria sp. Florida Mts., AZ

Escobaria sp. Florida Mts., AZ