GabaVeres
„Ak sa zamyslíme nad vznikom a vývojom kaktusov, tak nás musí napadnúť jedna skutočnosť. Kaktusy patria medzi tú časť rastlinnej ríše, ktorá sa musela stále prispôsobovať podmienkam a stále bola vytláčaná na pokraj ostatnej bujnej vegetácie.
Z tohto h
ľadiska im patrí obdiv, lebo nikdy neboli agresormi, ale ustupovali pred agresiou iných rastlín.“

Gabriel Vereš, Sliač, 2003
Stacks Image 1512
V_2000_2
V2000_5
V2000_3
V2000_4
Echinocereus albispinus
a Echinocereus triglochidiatus
Echinocereus coccineus
a Escobaria vivipara