Mammillaria stampferi se sedmi poupaty
Mammillaria stampferi se dvěma poupaty
Mammillaria stampferi s pěti poupaty

Mammilaria stampferi mám ve sbírce od roku 1984,
ale letos (2013) poprvé jsem si při nasazování poupat všiml,
že na několika rostlinách z některých axil
vyrůstá více než jedno poupě.
Zdá se, že květy již vykvetou,
tak za pár dní přidám i kvetoucí „pugét“...

    Úhel pohledu se s poznáním (věkem?) mění

Jan Klikar
Vážení čtenáři, vážení kaktusáři,

na této stránce bych chtěl umístit několik článků, které jsem napsal buď ve spolupráci s Janem Klikarem z Příbrami, nebo sám a uveřejnil v časopisu Kaktusy v průběhu zhruba dvaceti let – na tomto místě zároveň děkuji VR časopisu Kaktusy za svolení k použití těchto materiálů –, a možná i postřehy ze současnosti a výhled do budoucnosti, čímž bych chtěl ctít název této rubriky, či jak tento prostor nazvat. Myslím si, že vcelku dobře demonstrují, jak se mění úhel pohledu na danou tematiku v průběhu let. S přibývajícími léty přibývají zkušenosti a znalosti, ale také na druhou stranu ubývá nadšení a zápal pro věc, člověk i zpohodlní a nevidí věci kolem sebe tak fatální, jak se zdály před časem…, vždyť to asi všichni znáte z vlastní zkušenosti.
Rozhodně si nekladu za cíl někoho poučovat, jak by se mělo co dělat, nikdy není jen jedna cesta, a to že konkrétnímu člověku v konkrétním čase připadá jako jediná možná, je to vždy určitě jen zdání a sebeklam.

Stacks Image 22129
Stacks Image 22132
Echinocereus coccineus - 30leté rostliny bez původu zůstávají relativně malé, ale květy nádherné
Echinocereus finni L 1076 mezi formami E. chloranthus vyniká svou barvou květů

Nabídka

Časopis Kaktusy

Odkazy

Stacks Image 22282
Stacks Image 22285

Kliknutím na obálku se dostanete na stránku, kde si vybranou knihu můžete objednat

Stacks Image 22291
Stacks Image 22294
Stacks Image 22299

Aktuální číslo

Stacks Image 22304
Stacks Image 22307
Stacks Image 22314
Stacks Image 22316
Stacks Image 22319
Stacks Image 22322
Stacks Image 22324
Stacks Image 22327